Træningstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
19:00
21:00
Kamphold (seniorer)
17:30
18:30
Junior
19:00
21:00
Kamphold (seniorer)
16:30
17:30
Junior kamphold
19:00
21:00
Kamphold (seniorer)
  09:00
10:00
Junior, Juniorkampholdet træner videre til kl. 10.30
  18:30
20:00
Øvet/Kamphold (seniorer)
  17:30
18:45
Begynder (seniorer)
    10:30
12:30
Begynder, øvet & kamphold (seniorer)
  20:00
21:15
Begynder (seniorer)
  18:45
20:15
Kamphold (seniorer)
   
      20:15
21:30
Øvet (seniorer)
   

Priser:
Kontingentet udgør 200 kr. om måneden. Deltager man på juniorholdet, udgør kontingentet 100 kr. om måneden. Indmeldingsgebyr er 50 kr. Kontingentet betales halvårligt (august og januar). Hvis du melder dig ind midt i en periode, skal du kun betale for de måneder, der er tilbage. I medlemskabet får man også adgang til Virumhallens styrketræningslokaler.

Holdbeskrivelse:
Junior: På juniorholdet vil træningen bestå af centrale elementer af kickboxing, så som tekniktræning af slag og spark på puder, kondition-, styrke- og smidighedstræning, alt sammen med en legende tilgang. Da kickboxing er en kampsport, er den også forbundet med en vis disciplin, der skal respekteres for at kunne træne på holdet. Af hensyn til børnene og disciplinen i kampsporten, vil forældre være velkomne i de sidste 10 min af træningen. Resten af træningen vil foregå uden forældre/bedsteforældre/venner mm. da vi derved sikrer en fokuseret træning for alle parter. Alle trænere har gennemgået obligatorisk førstehjælp for børn, og besidder ligeledes en børneattest (begge dele kan forevises på forlangende). Trænere: Jimmi, Morten, Anton, Marcus, Mads og David

Begynder: På begynderholdet lægges hovedvægten på at opbygge de grundlæggende egenskaber inden for teknik i form af slag, spark og parader, samt kondition-, styrke- og smidighedstræning. Der er på begynderholdet ingen sparring. Ligeledes er der fokus på den disciplin der kræves af udøverne af kickboxingen.
Trænere: Jimmi, Peter C, Peter LP., Richie, Tommy.

Øvet: På øvet-holdet lægges der vægt på at udvikle de grundlæggende teknikker, til effektive slag/spark-serier, samt paraderne hertil. Der tages stadig højde for kondition-, styrke- og smidighedstræning, men på et lavere niveau end på begynderholdet. Der er ligeledes mulighed for letkontakts-sparring.
Trænere: Jimmi, Peter C, Peter LP., Richie, Tommy.

Kamphold: På kampholdet trænes teknikker og sparring på højt niveau. Sparring kan både være let- og fuldkontakt, og der arbejdes primært med forberedelse til kampe. På dette niveau er der stadig let fokus på styrke- og smidighedstræning, mens kondtionstræning udover sparring, forventes at laves udenfor træningstiderne. Dette kunne eksempelvis være løb, svømning eller cykling.
Trænere: Jimmi, Peter C og Tommy