Anti Doping Danmark

WKO Danmark har indgået en aftale med Anti Doping Danmark, som Lyngby Kickboxing er underlagt.

Vi hilser alle anti doping tiltag velkomne.